Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Amortyzacja środków trwałych to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Proces ten pozwala na systematyczne rozłożenie kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem tychże środków na dłuższy okres. Jak w praktyce dokonuje się takiej amortyzacji i co dokładnie zalicza się do kategorii środków trwałych? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym wpisie.

Co zalicza się do środków trwałych?

Środki trwałe to majątek przedsiębiorstwa, który służy do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Ich celem jest generowanie zysków oraz umożliwienie funkcjonowania firmy. Do tej kategorii należą między innymi maszyny, urządzenia, budynki, pojazdy, a nawet prawa autorskie. Warto jednak pamiętać, że nie każdy składnik majątku firmy może być uznany za środek trwały. Przykładem takiego wyjątku są materiały eksploatacyjne, takie jak papier czy tusz do drukarki, które zużywają się w krótkim czasie i nie generują wartości dodanej na dłuższą metę. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z księgowym z naszego biura rachunkowego z Wrocławia na Starym Mieście, który pomoże prawidłowo sklasyfikować posiadane przedmioty.

W jaki sposób dokonuje się amortyzacji środków trwałych?

Amortyzacja środków trwałych polega na systematycznym rozkładaniu ich wartości początkowej na określony czas, zwykle równy ich przewidywanemu okresowi użytkowania. Proces ten ma na celu odzwierciedlenie naturalnego zużycia tych środków oraz umożliwienie pokrycia kosztów związanych z ich zakupem i utrzymaniem. W praktyce amortyzacja może być dokonywana na kilka sposobów, a wybór metody zależy od specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz rodzaju posiadanego majątku. Najbardziej popularne metody to amortyzacja liniowa i degresywna.

  • Amortyzacja liniowa

Polega na równomiernym rozłożeniu wartości początkowej środka trwałego na cały okres jego użytkowania. W przypadku tej metody kwota amortyzacji jest stała przez cały czas trwania procesu. Aby obliczyć wysokość miesięcznej amortyzacji, wystarczy podzielić wartość początkową środka trwałego przez liczbę miesięcy jego przewidywanego okresu użytkowania.

  • Amortyzacja degresywna

Ta metoda zakłada, że wartość środka trwałego maleje wraz z upływem czasu, co oznacza, że kwota amortyzacji jest wyższa na początku okresu użytkowania, a niższa pod koniec. W praktyce oznacza to stosowanie stałego współczynnika do wartości początkowej środka trwałego, który pozwala na szybsze pokrycie kosztów związanych z jego zakupem.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.