Witamy na naszym blogu

Jak określić wartość środka trwałego?

Środki trwałe to składniki majątku firmowego, które zgodnie z prawem każdy przedsiębiorca musi poddać amortyzacji. Zalicza się do nich np. samochody firmowe, komputery, specjalistyczne narzędzia i urządzenia czy też nieruchomości wykorzystywane w trakcie prowadzenia działalności. Prawidłowo przeprowadzona amortyzacja wiąże się przy tym z koniecznością obliczenia wartości początkowej każdego takiego środka. Na czym to wyliczenie polega w praktyce?

Czytaj więcej...

Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

kasa fiskalna

Prowadzenie własnej działalności wiąże się m.in. z koniecznością rejestracji sprzedaży. Wybrani przedsiębiorcy muszą ją prowadzić za pomocą kas fiskalnych. Na tę powinność wskazuje ustawa o VAT. Zgodnie z jej treścią do takiej formy ewidencjonowania zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowanych. W ich przypadku posiadanie kasy fiskalnej to jednak nie wszystko. Jakie inne obowiązki związane z użytkowaniem kasy fiskalnej ich dotyczą?

Czytaj więcej...

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

zawieszenie działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są do wypełniania wielu obowiązków prawnych takich jak np. opłacanie podatków. Każdy przedsiębiorca musi też składać JPK, czyli jednolity plik kontrolny, który usprawnia identyfikację nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. I choć zwykle podatnicy VAT nie mają wątpliwości co do tego, kiedy powinni odsyłać JPK, pojawiają się one w momencie zawieszenia działalności. Wówczas większość z nich zadaje sobie pytanie, czy deklaracje nadal trzeba składać. Jeśli jesteś jednym z nich, w dzisiejszym wpisie znajdziesz na nie odpowiedź.

Czytaj więcej...

Na czym polega przekształcenie spółek?

spotkanie w biurze

Każda spółka ma określoną formę prawną. Niekiedy jednak wraz z jej intensywnym rozwojem lub zmieniającymi się na rynku trendami i wynikającym z tego ryzykiem biznesowym rodzi się potrzeba wprowadzenia zmian, które przyniosą więcej korzyści z prowadzenia działalności. W takich przypadkach właściciele spółek biorą pod uwagę możliwość ich przekształcenia. O tym, co to w praktyce oznacza, piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej...

Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

kobieta pracująca przy laptopie

Obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej istnieje od 2018 roku. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów e-sprawozdania należy wgrywać do systemu w formacie XML. I o ile samo złożenie pliku od początku nie stanowiło problemu, o tyle problematyczna często bywała możliwość jego odczytania w prawidłowym zapisie. Z tego powodu popularność zyskały oprogramowania umożliwiające wyświetlanie dokumentów w czytelnej postaci. Dziś większość zna je pod nazwą czytników e-sprawozdań. Jak wygląda ich obsługa?

Czytaj więcej...

Jak prowadzić teczkę osobową pracownika?

kobieta w blond włosach trzymająca teczkę i dokumenty

Zatrudniasz pracowników? W takim razie zapewne zdajesz sobie sprawę z liczby obowiązków, jakie w związku z tym na Tobie spoczywają. Jednym z nich jest założenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a dokładniej teczek osobowych wszystkich zatrudnionych w Twojej firmie osób. Co wchodzi w skład takiej dokumentacji? Jak powinno się ją prowadzić? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym artykule postaramy się na nie wyczerpująco odpowiedzieć.

Czytaj więcej...

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

kalkulator na dokumentach finansowych

Badanie sprawozdań finansowych może wynikać z obowiązku prawnego lub samego zainteresowania przedsiębiorcy, który chce ocenić kondycję ekonomiczną swojego biznesu. Wykonuje się je w celu weryfikacji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawdzenia stanu aktywów i wysokości obrotów w danym roku rozliczeniowym. Oceny zgodności polityki rachunkowości z obowiązującymi przepisami nie może dokonać sam przedsiębiorca. Takie zadanie może jednak zlecić. Kto jest uprawniony do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych? Sprawdźmy, komu się je zleca oraz jak należy się do nich przygotować.

Czytaj więcej...

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

dokumenty

Do wystawienia świadectwa pracy zobowiązany jest każdy pracodawca, który rozwiązał lub zakończył współpracę z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Jeśli umowa o pracę zostanie nawiązana ponownie, po wygaśnięciu dotychczasowej, wówczas pracodawca ma obowiązek wydać taki dokument wyłącznie na żądanie samego pracownika. Zatrudniający musi wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, niezależnie od uprzedniego rozliczenia między stronami. To, co powinien zawierać dokument, szczegółowo regulują przepisy. Dowiedz się, jakie informacje muszą się znaleźć w świadectwie pracy.

Czytaj więcej...

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.