Witamy na naszym blogu

podatki i formalności

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, zobowiązane są do wypełniania wielu obowiązków prawnych takich jak np. opłacanie podatków. Każdy przedsiębiorca musi też składać JPK, czyli jednolity plik kontrolny, który usprawnia identyfikację nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. I choć zwykle podatnicy VAT nie mają wątpliwości co do tego, kiedy powinni odsyłać JPK, pojawiają się one w momencie zawieszenia działalności. Wówczas większość z nich zadaje sobie pytanie, czy deklaracje nadal trzeba składać. Jeśli jesteś jednym z nich, w dzisiejszym wpisie znajdziesz na nie odpowiedź.

Czytaj więcej...

Spółka biuro

Na czym polega przekształcenie spółek?

Każda spółka ma określoną formę prawną. Niekiedy jednak wraz z jej intensywnym rozwojem lub zmieniającymi się na rynku trendami i wynikającym z tego ryzykiem biznesowym rodzi się potrzeba wprowadzenia zmian, które przyniosą więcej korzyści z prowadzenia działalności. W takich przypadkach właściciele spółek biorą pod uwagę możliwość ich przekształcenia. O tym, co to w praktyce oznacza, piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej...

kobieta pracująca przy laptopie

Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

Obowiązek składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej istnieje od 2018 roku. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów e-sprawozdania należy wgrywać do systemu w formacie XML. I o ile samo złożenie pliku od początku nie stanowiło problemu, o tyle problematyczna często bywała możliwość jego odczytania w prawidłowym zapisie. Z tego powodu popularność zyskały oprogramowania umożliwiające wyświetlanie dokumentów w czytelnej postaci. Dziś większość zna je pod nazwą czytników e-sprawozdań. Jak wygląda ich obsługa?

Czytaj więcej...

Kobieta o blond włosach

Jak prowadzić teczkę osobową pracownika?

Zatrudniasz pracowników? W takim razie zapewne zdajesz sobie sprawę z liczby obowiązków, jakie w związku z tym na Tobie spoczywają. Jednym z nich jest założenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a dokładniej teczek osobowych wszystkich zatrudnionych w Twojej firmie osób. Co wchodzi w skład takiej dokumentacji? Jak powinno się ją prowadzić? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym artykule postaramy się na nie wyczerpująco odpowiedzieć.

Czytaj więcej...

kalkulator

Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Badanie sprawozdań finansowych może wynikać z obowiązku prawnego lub samego zainteresowania przedsiębiorcy, który chce ocenić kondycję ekonomiczną swojego biznesu. Wykonuje się je w celu weryfikacji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawdzenia stanu aktywów i wysokości obrotów w danym roku rozliczeniowym. Oceny zgodności polityki rachunkowości z obowiązującymi przepisami nie może dokonać sam przedsiębiorca. Takie zadanie może jednak zlecić. Kto jest uprawniony do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych? Sprawdźmy, komu się je zleca oraz jak należy się do nich przygotować.

Czytaj więcej...

dokumenty

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Do wystawienia świadectwa pracy zobowiązany jest każdy pracodawca, który rozwiązał lub zakończył współpracę z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Jeśli umowa o pracę zostanie nawiązana ponownie, po wygaśnięciu dotychczasowej, wówczas pracodawca ma obowiązek wydać taki dokument wyłącznie na żądanie samego pracownika. Zatrudniający musi wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, niezależnie od uprzedniego rozliczenia między stronami. To, co powinien zawierać dokument, szczegółowo regulują przepisy. Dowiedz się, jakie informacje muszą się znaleźć w świadectwie pracy.

Czytaj więcej...

kobieta i komputer

Nota korygująca do oryginału czy duplikatu faktury VAT?

W wyniku pośpiechu lub niedopatrzenia niejednokrotnie na fakturach od kontrahentów pojawiają się błędy. I choć nie zawsze muszą mieć wiążące znaczenie dla istoty transakcji, wprowadzają niepotrzebny chaos w dokumentacji. Aby dokonać poprawy zapisów, przedsiębiorcy decydują się na wykonanie korekty, czyli wystawienie tzw. noty korygującej. Kwestią sporną pozostaje jednak pytanie, czy korektę wykonuje się wyłącznie do oryginałów, czy też do duplikatów faktury VAT. Chcąc rozwiać te wątpliwości, poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób wystawia się noty korygujące.

Czytaj więcej...

klawiatura

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik, który jest zatrudniony na podstawie jakiejkolwiek umowy bądź też prowadzi działalność gospodarczą, musi uiszczać opłaty podatkowe PIT, CIT i VAT na mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek to specjalny rachunek bankowy, który zakłada się z myślą o każdym podatniku, który dysponuje nr PESEL lub NIP-em. Takie rozwiązanie ułatwia regulowanie należności, a nadto redukuje ryzyko popełnienia błędów przy wykonywaniu rozliczeń podatkowych bez lub z pomocą biura rachunkowego. Co warto wiedzieć o mikrorachunku? Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie kilka niezbędnych informacji, dzięki którym dowiesz się, jak korzystać z mikrorachunku podatkowego.

Czytaj więcej...

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.