Czym jest mały i duży ZUS?

Terminy „mały” i „duży” ZUS zapewne znane są każdemu przedsiębiorcy. Odnoszą się do sposobu obliczania i płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Nie wszyscy, szczególnie ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, wiedzą jednak, co je różni. O podobieństwach i różnicach, a także powinnościach przedsiębiorców względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Jakie są różnice między małym a dużym ZUS-em?

Mały ZUS to system preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne, który ma na celu ułatwienie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw. Taka forma opłacania składek obowiązuje w przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia określone warunki przychodowe i nie korzysta z niektórych form rozliczeń podatkowych. W praktyce mały ZUS oznacza niższe opłaty na rzecz ubezpieczenia społecznego, co daje przedsiębiorcom możliwość oszczędności. Duży ZUS natomiast to standardowy sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które nie spełniają warunków do skorzystania z małego ZUS-u. Obejmuje on zwykle pełną stawkę składki dla danego rodzaju działalności bez żadnych ulg.

Kogo obowiązuje mały, a kogo duży ZUS?

Jak zapewnia nasza księgowa z Wrocławia-Wojszyce, aby móc korzystać z małego ZUS-u, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Najważniejszym kryterium jest roczny przychód - nie może on przekroczyć 120 tysięcy złotych. Ten limit obowiązuje zarówno w roku rozpoczęcia działalności, jak i w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Warto pamiętać, że korzystanie z małego ZUS-u jest możliwe jedynie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60. miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Z preferencyjnej formy opłacania składek nie mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Ponadto mały ZUS nie obejmuje również przedsiębiorców, którzy prowadzą inne formy pozarolniczej działalności. W związku z tym duży ZUS obowiązuje zatem tych przedsiębiorców, którzy nie spełniają wymogów umożliwiających korzystanie z małego ZUS-u. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, jak i wspólników w różnych formach spółek.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.