Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Prowadzenie własnej działalności wiąże się m.in. z koniecznością rejestracji sprzedaży. Wybrani przedsiębiorcy muszą ją prowadzić za pomocą kas fiskalnych. Na tę powinność wskazuje ustawa o VAT. Zgodnie z jej treścią do takiej formy ewidencjonowania zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowanych. W ich przypadku posiadanie kasy fiskalnej to jednak nie wszystko. Jakie inne obowiązki związane z użytkowaniem kasy fiskalnej ich dotyczą?

Obowiązki przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych

Jednym z pierwszych obowiązków, jakie muszą wypełnić przedsiębiorcy, którzy planują rejestrację sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, jest zgłoszenie zamiaru korzystania z urządzenia w urzędzie skarbowym. Kolejnym krokiem jest fiskalizacja. Tego rodzaju czynności wykonuje się jednorazowo. Poza nimi przedsiębiorcy muszą stosować się do kilku zasad po rozpoczęciu sprzedaży i przez cały okres użytkowania kasy fiskalnej. Aby dowiedzieć się, o jakich obowiązkach mowa, najlepiej zasięgnąć porady u księgowej. We Wrocławiu takie wsparcie udzielamy w naszym biurze rachunkowym IBIS.

Niemniej wśród podstawowych powinności przedsiębiorców wymienia się jeszcze:

  • wystawianie paragonów fiskalnych ze sprzedaży,
  • archiwizację wystawionych paragonów (nie dotyczy kas fiskalnych online),
  • sporządzanie dziennych i miesięcznych raportów o łącznej kwocie sprzedaży brutto wraz z podziałem na różne stawki VAT oraz wartością należnego podatku,
  • kontrolowanie poprawności pracy urządzenia,
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych kasy fiskalnej oraz przechowywanie jej książki serwisowej.

W przypadku kas fiskalnych online dodatkowym obowiązkiem jest stałe połączenie urządzenia z internetem.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.