Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Zakładając własną firmę, przyszli przedsiębiorcy stają przed koniecznością podjęcia kluczowej decyzji dotyczącej formy opodatkowania. Wybór odpowiedniej opcji ma istotny wpływ na funkcjonowanie i opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej. Warto więc przyjrzeć się bliżej różnym formom opodatkowania dostępnym w Polsce.

Formy opodatkowania firm w Polsce

Aby wybrać najwłaściwszą formę opodatkowania dla swojej firmy, najlepiej skonsultować swoje wątpliwości z księgową. We Wrocławiu porad w tym zakresie udziela nasze Biuro rachunkowe Ibis. Doświadczeni księgowi przybliżają wady i zalety następujących opcji:

  • skali podatkowej

Skala podatkowa jest jedną z głównych form opodatkowania i dotyczy zarówno przedsiębiorstw indywidualnych, jak i osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to forma progresywna, co oznacza, że stawka podatku dochodowego wzrasta wraz ze wzrostem uzyskiwanego dochodu.

  • podatku liniowego

Inną formą opodatkowania jest podatek liniowy, który charakteryzuje się stałą stawką podatku bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu. W Polsce wynosi on 19% i może być stosowany przez przedsiębiorstwa indywidualne oraz spółki cywilne.

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania przeznaczona dla małych przedsiębiorstw o obrotach nieprzekraczających określonego limitu. Stawka ryczałtu jest zryczałtowanym procentem obrotu firmy i nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu.

  • karty podatkowej

Karta podatkowa to specyficzna forma opodatkowania, która bierze pod uwagę cechy działalności oraz określone kryteria, takie jak liczba zatrudnionych pracowników czy powierzchnia lokalu. Kwota podatku jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy i nie zależy od uzyskanego przychodu ani kosztów. Karta podatkowa dotyczy jedynie wybranych rodzajów działalności gospodarczej, takich jak usługi gastronomiczne czy fryzjerskie.

Od czego zależy wybór formy opodatkowania?

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania zależy od wielu czynników, które warto wziąć pod uwagę, analizując możliwości i potrzeby swojego przedsiębiorstwa. Należy uwzględnić takie aspekty jak: polskie przepisy, rodzaj prowadzonej działalności, planowane przychody i koszty, a także perspektywy rozwoju firmy.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.