Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik, który jest zatrudniony na podstawie jakiejkolwiek umowy bądź też prowadzi działalność gospodarczą, musi uiszczać opłaty podatkowe PIT, CIT i VAT na mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek to specjalny rachunek bankowy, który zakłada się z myślą o każdym podatniku, który dysponuje nr PESEL lub NIP-em. Takie rozwiązanie ułatwia regulowanie należności, a nadto redukuje ryzyko popełnienia błędów przy wykonywaniu rozliczeń podatkowych bez lub z pomocą biura rachunkowego. Co warto wiedzieć o mikrorachunku? Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie kilka niezbędnych informacji, dzięki którym dowiesz się, jak korzystać z mikrorachunku podatkowego.

Jak korzystać z mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunkiem podatkowym dysponuje każdy podatnik. W jego obowiązku jest darmowe wygenerowanie samodzielnego rachunku. Aby sprawdzić numer identyfikacyjny mikrorachunku, można skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego, który jest dostępny na rządowej stronie Ministerstwa Finansów. Indywidualny mikrorachunek zostaje wygenerowany po wpisaniu nr PESEL (w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub NIP (w przypadku tych, którzy są przedsiębiorcami). Inną możliwością jest uzyskanie informacji o numerze identyfikacyjnym w urzędzie skarbowym.

Wygenerowanie mikrorachunku nie tylko ułatwia spłatę należności, ale także umożliwia wpłatę podatku na mikrorachunek podatkowy za inną osobę w przypadku, gdy opłaty dokonuje małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, ojczym, macocha bądź też właściciel przedmiotu hipoteki lub osoba trzecia (w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł). Indywidualny mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków: PL LK 1010 0071 2221 XXXX XXXX XXX0, z czego:

  • PL – oznacza kod kraju,
  • LK - to liczba kontrolna,
  • 1010 0071 – to stała wartość, która jest numerem rozliczeniowym w NBP,
  • 222 – oznacza numer uzupełniający w NBP,
  • 1 – wskazuje na użycie nr PESEL w identyfikacji mikrorachunku (w przypadku użycia NIP na rachunku widnieje cyfra 2),
  • XXXX XXXX XXX – to PESEL,
  • 0 lub kilka 0 uzupełnia numer, by składał się z 26 znaków.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.