Jednolity Plik Kontrolny. Co to takiego?

Rzetelne i drobiazgowe prowadzenie ksiąg handlowych firmy to absolutna konieczność – zarówno ze względu na to, aby mieć przejrzysty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak i (przede wszystkim) z uwagi na wymogi prawne. A te stają się coraz bardziej restrykcyjne. Już od kilku lat Ministerstwo Finansów prowadzi politykę ukierunkowaną na uszczelnienie systemu podatkowego. To właśnie z uwagi na realizację tego celu został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Jednolity Plik Kontrolny – czyli jak przechowywać dane o rozliczeniach

Dziś standardem jest stosowanie systemów księgowości elektronicznej. Bez względu na to, czy w grę wchodzi prowadzenie podatkowej księgi przychodów czy rozchodów, czy ewidencji ryczałtowych – biura księgowe robią to przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania. Na mocy nowelizacji ordynacji podatkowej z 1 lipca 2016 roku, oprogramowanie to musi dawać możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.Jest to specjalny, zgodnie z nazwą ujednolicony format prezentacji dokumentacji księgowej. To właśnie w nim muszą zostać przesłane księgi do organu kontrolnego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co zawiera Jednolity Plik Kontrolny?

JPK jest złożony z określonych przepisami struktur logicznych. Obecnie jest ich siedem:

  • JPK_KR – czyli księgi rachunkowe,
  • JPK_WB – wyciągi bankowe,
  • JPK_MAG – dane magazynowe,
  • JPK_FA – faktury VAT,
  • JPK_VAT – to ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
  • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt).

Planowane jest również wprowadzenie kolejnych, dodatkowych struktur dla paragonów fiskalnych. Warto wiedzieć, że każda z sekcji składa się z nagłówka identyfikującego podmiot, części merytorycznej (a więc danych rozliczeniowych) oraz części kontrolnej umożliwiającej weryfikację poprawności plików.

Warto pamiętać, że jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do przesyłania do urzędu skarbowego co miesiąc struktury JPK_VAT. Pozostałe zaś udostępniasz tylko podczas kontroli – na życzenie organów podatkowych.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.