Na czym polega przekształcenie spółek?

Każda spółka ma określoną formę prawną. Niekiedy jednak wraz z jej intensywnym rozwojem lub zmieniającymi się na rynku trendami i wynikającym z tego ryzykiem biznesowym rodzi się potrzeba wprowadzenia zmian, które przyniosą więcej korzyści z prowadzenia działalności. W takich przypadkach właściciele spółek biorą pod uwagę możliwość ich przekształcenia. O tym, co to w praktyce oznacza, piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Przekształcenie spółki – czym jest i na jakich zasadach się odbywa?

Proces przekształcenia spółki polega na zmianie jej formy prawnej. W praktyce nie oznacza to zmiany działalności czy też dotychczasowej tożsamości. Przekształcenie dokonywane jest wyłącznie w ramach statusu prawnego. Sposób funkcjonowania spółki nie ulega żadnym przeobrażeniom. W wyniku przekształcenia nie powstaje też nowy podmiot prawny, a działalność spółki jest kontynuowana w wielu aspektach na takich samych zasadach.

W świetle przepisów spółkom przysługują te same numery NIP i REGON. Mocy nie tracą też dotychczas zawarte umowy, a spółka ma możliwość zachowania swojej nazwy. Wraz z przekształceniem zyskuje jednak status spółki przekształconej. Dochodzi do tego w dniu, w którym zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jaki rodzaj spółek można przekształcać?

Status prawny mogą zmienić wszystkie spółki handlowe. Informacji w tej kwestii warto zaczerpnąć w swoim biurze rachunkowym. Niemniej przekształcać można spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Formę prowadzenia działalności można też zmienić w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, którą da się przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową. Z możliwości przekształcenia nie mogą za to skorzystać spółki w stanie likwidacji lub upadłości.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.