RODO. Jak wpływa na działania w zakresie prowadzonej księgowości?

Od 25 maja 2018 r. obowiązują w naszym kraju zmiany w zakresie Ochrony Danych Osobowych. RODO wiąże się z pewnymi zmianami związanymi z prowadzeniem księgowości w firmie, które muszą być uwzględnione nie tylko przez biuro księgowe, z którym współpracuje przedsiębiorstwo, ale również i przez samych przedsiębiorców.

Kogo właściwie dotyczy RODO?

RODO dotyczy wszystkich podmiotów publicznych (w tym m.in. państwowe i komunalne jednostki organizacyjne, organy samorządu terytorialnego), a także podmiotów prywatnych (czyli m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne). Zmiany wprowadzone w tym roku w zakresie Ochrony Danych Osobowych nakładają na przedsiębiorców sporo nowych obowiązków. Co ważne, w równym stopniu dotyczą zarówno dużych przedsiębiorstw i korporacji, jak i firm z sektora MŚP, czyli m.in. sklepy internetowe, gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, komisy, przychodnie i szpitale, spółdzielnie, fundacje itd.

RODO stosowane jest wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność przetwarzania danych osobowych, ich udostępniania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania. A tego typu czynności wykonywane są w wielu firmach z racji specyfiki prowadzonych działań usługowych, handlowych, marketingowych, informacyjnych itd.

Oczywiście firmy nadal mają możliwość pozyskiwania i przetwarzania niezbędnych danych osobowych klientów, jednak tylko tych, które wyraziły na to zgodę. Przedsiębiorca nadal może przetwarzać dane, jeśli jest to wymagane w umowie, która została zawarta z klientem.

Jednocześnie przedsiębiorcy są zobowiązani do zapewniania stosownych środków i narzędzi technicznych i organizacyjnych, które są niezbędne do realizacji zasad określonych przez RODO. Prawo nie narzuca środków ochrony, więc każdy przedsiębiorca może wybrać przez siebie najlepsze metody zabezpieczenia danych osobowych, które w przyszłości mogą podlegać kontroli i ocenie.

Uwaga! Za nieprzestrzeganie RODO grożą kary

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że za nieprzestrzeganie RODO grożą kary. W każdej firmie, bez względu na jej wielkość czy profil działania, konieczne jest wdrożenie stosownych środków zabezpieczenia danych osobowych. Kary, które mogą zostać nałożone, mogą osiągać nawet 4 mln zł!

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.