Różnice między KPiR a księgami rachunkowymi

Jeśli od nadmiaru informacji kręci ci się w głowie, a cyfry szaleją przed oczami, zapoznaj się z naszym krótkim przewodnikiem. Wyjaśnimy, na czym polegają główne różnice między KPiR a księgami rachunkowymi.

Dla kogo Księga Przychodów i Rozchodów, czyli KPiR?

KPiR przeznaczona jest dla przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży za poprzedni rok były niższe niż równowartość 1,2 mln euro oraz którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych lub liniowo. Polecana jest przede wszystkim dla jednoosobowych działalności gospodarczych, ze względu na prostotę swojej konstrukcji.

W księdze przychodów i rozchodów rejestruje się zatem zdarzenia gospodarcze. Przychody dzieli się na wartości sprzedanych towarów i usług oraz pozostałe przychody, rozchody na zakup towarów handlowych i materiałów oraz w postaci wynagrodzenia w gotówce, a także pozostałe wydatki.

Obie pozycje sumuje się na koniec każdego miesiąca. Księga powinna posiadać ponumerowane strony, zapisów w niej powinno dokonywać się w sposób trwały, wyraźny i staranny.

Dla kogo księgi rachunkowe?

Główną różnicą między KPiR a księgami rachunkowymi jest osobowość prawna podmiotów, które muszą je prowadzić oraz dochód, jaki osiągają. Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, czyli inaczej mówiąc pełnej księgowości, dotyczy zatem głównie spółek handlowych oraz cywilnych, osób fizycznych, a także spółek jawnych i spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro.

Inny jest także zakres, który obejmują obie te formy księgowości. Księgi rachunkowe oznaczają bowiem większą ilością obowiązków. Przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany do prowadzenia ksiąg i dodatkowych ewidencji, a także sporządzania sprawozdań finansowych. Musi znaleźć się w nich:

  • wprowadzenie
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • informacje dodatkowe

Jeszcze inną formą opodatkowania spółek jest ryczałt ewidencjonowany – sprawdź, kiedy można go wykorzystać.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.