Wszystko o Tarczy Antykryzysowej

Pojawienie się wirusa SARS-COV-2 spowodowało wiele skutków wpływających na funkcjonowanie gospodarki i kondycję poszczególnych przedsiębiorstw. W związku z istniejącymi zagrożeniami uruchomiono jednak także sporo mechanizmów, które miały wspierać biznes i ułatwiać radzenie sobie z jego skutkami. Jednymi z nich były kolejne Tarcze Antykryzysowe zawierające pakiety mające na celu ograniczenie powstałych szkód. Ich funkcjonowanie okazało się jednak na tyle skomplikowanie, że często konieczne były usługi doradztwa podatkowego, by móc z nich w pełni skorzystać. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Ulgi podatkowe wynikające z zakłóceń w obrocie gospodarczym

Część ulg przewidzianych w Tarczach Antykryzysowych wiąże się z utrudnieniami w przepływie towarów między poszczególnymi krajami. Obejmują one możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu kar umownych wynikających z niedopełnienia warunków zawartych umów i oznaczających wypłacenie odszkodowań swoim kontrahentom.

Ulgi na przeterminowane zobowiązania

Kolejnym mechanizmem zaimplementowanym w Tarczach Antykryzysowych jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowanie nieuregulowanego zobowiązania z tytułu złego długu. Będzie to możliwe w przypadku obniżenia przychodów o 50% w stosunku do roku poprzedniego. Z pomocy mogą skorzystać nie tylko dłużnicy, ale także wierzyciele redukujący podstawę opodatkowania o zobowiązania niezapłacone przez 30 dni od terminu zapłaty.

Jednorazowa amortyzacja i odliczenia darowizn

Pakiety antykryzysowe pozwalają także na opcji jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w przypadku środków trwałych niezbędnych do wytwarzania artykułów potrzebnych do walki z epidemią. Podatnicy zyskali też możliwość odliczenia środków, które przekazali w formie darowizny na działania mające na celu zwalczanie pandemii prowadzone przez wybrane podmioty m.in. prowadzące działalność leczniczą. Możliwe stało się też odliczenie wartości darowizn rzeczowych ofiarowanych komputerów przenośnych oraz tabletów, które przekazano placówkom oświatowym do nauki zdalnej.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.