Co zawiera KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów?

Jak sama nazwa wskazuje, podatkowa księga przychodów i rozchodów zawiera informacje o wszystkich przychodach i rozchodach przedsiębiorstwa. W księdze znajdują się dane na temat wszelkich przychodów, zarówno ze sprzedaży, jak i innych źródeł. Zawarte są w niej również informacje o zakupie towarów handlowych, materiałów i koszty uboczne związane z tymi transakcjami. KPiR zawiera także wydatki, które obejmują m.in. wypłacane wynagrodzenia, a także wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W księdze należy uwzględniać również wydatki na prowadzone badania badawczo-rozwojowe.

Czego nie zawiera księga przychodów i rozchodów?

Oprócz tego, co powinno się znaleźć w księdze przychodów i rozchodów, warto zwrócić uwagę również na to, czego ona nie zawiera. Przede wszystkim w KPiR nie umieszczamy zaliczek na poczet dostaw lub sprzedaży towarów albo zrealizowania usług, gdyż nie należą one ani do przychodów, ani do kosztów uzyskania. Nie uwzględniamy w księdze również kosztów z inwestycji, jeśli nadal jest ona w trakcie realizacji, ponieważ wpisujemy je dopiero po zakończeniu pracy jako odpis amortyzacyjny. KPiR nie zawiera również informacji o obrocie opakowaniami zwrotnymi, które wydawane są za kaucją, więc nie stanowią własności podatnika (nie stanowią więc dla niego przychodu). Co więcej, w księdze nie są uwzględniane dane o jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co dotyczy najczęściej dotacji unijnych lub z Urzędu Pracy.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobligowane są osoby fizyczne (jeśli osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie są objęte podatkiem ryczałtowym), spółki: jawne, cywilne, partnerskie. W przypadku spółek może wystąpić obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości – dowiedz się, jaka jest różnica między KPiR a księgami handlowymi.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.